Over: Nieuws

De vertaling van deze pagina is nog niet up-to-date. Wij verwijzen daarom zolang naar de Engelstalige versie van deze pagina.

Schrijf je zeker in op het nieuwskanaal om geïnformeerd te blijven!

Open Source Uru Live

Shorah fans van Cyan,

Zoals je misschien wel weet is Cyans situatie op financieel gebied niet verbeterd. We blijven werken aan kleine projecten (inclusief Myst voor de iPhone/iPod Touch), en het lijkt erop dat we ons alleen zullen kunnen concentreren op projecten die volledig worden gefinancierd voor de nabije toekomst.

Echter, ieder van ons bij Cyan en iedereen die heeft gewerkt aan het maken en bouwen van de droom genaamd Uru Live (ook bekend als Mudpie, Untìl Uru, Myst Online: Uru Live en MORE) kan het niet zomaar laten rusten! (Mijn begrippen: ”Uru Live” is de oorspronkelijke droom van de virtuele wereld en ”Myst Online” is de huidige implementatie van Uru Live.)

Cyan heeft dus besloten om Myst Online toegankelijk te maken voor de fans door de broncode voor de servers, client en hulpmiddelen voor Myst Online vrij te geven als een open-sourceproject. We zullen ook een dataserver hosten met de data voor Myst Online. MORE is nog steeds mogelijk, maar alleen met de hulp van fans.

Dit is een beetje beangstigend voor Cyan, omdat dit een gebied is dat we nooit eerder hebben betreden, om een product vrij in het wild te laten zwerven. Maar we hebben zoveel in Uru Live gestopt, en het heeft zovelen aangegrepen, dat we het niet zomaar dood konden laten gaan. We hebben nog steeds hoop dat we eens nieuwe inhoud voor Uru Live kunnen verschaffen en/of kunnen werken aan de volgende Uru Live.

Dit is ook wat beangstigend voor de fans. We zijn ons ervan bewust dat dit Uru Live in het “wilde westen” zou kunnen veranderen en zou kunnen leiden tot veel versplinterde en verschillende Myst Online-servers. Maar wij hopen dat er met de hulp van toegewijde fans (als je dit leest, dan word jij daar waarschijnlijk mee bedoeld) een veilige Myst Online servergroep (veel servers van over de hele wereld die samenwerken als één) gemaakt kan worden die mensen zal laten verkennen en leven in Uru Live.

We zijn er ook vrij zeker van dat het vrijgeven van Myst Online zal uitmonden in enkele aangename verrassingen voor ons. Onze fans zijn altijd zo innovatief, creatief en inventief!

Het vrijgeven zal waarschijnlijk verlopen in fases, maar we hopen de dingen snel klaar te krijgen voor de eerste fase. Meer informatie zal zeker volgen.

MORE Uru Live status—vreemde tijden

Onze excuses voor de lange stilte, de dingen veranderen snel in deze vreemde tijden.

Alhoewel de ontwikkeling van MORE Uru Live vorderde (het nieuwe accountsysteem was bijna klaar!), spijt het me om te zeggen dat gebeurtenissen buiten ons bereik ons hebben genoodzaakt dit project voor onbepaalde tijd stop te zetten.

Het MORE-project werd niet direct gefinancieerd maar lifte mee op andere projecten. Helaas werd een belangrijke inkomstenstroom voor Cyan heel onverwachts stopgezet. De huidige problemen bij Wall Street hebben een veelbetekende, hoewel indirecte, invloed gehad.

We hebben geen keus dan dit project stop te zetten. De uiteindelijke toekomst van MORE Uru Live zal over de komende maanden worden bepaald. Als of wanneer er geld beschikbaar komt, zullen we de planning opnieuw bekijken.

Op dit moment is Cyan zijn prioriteiten aan het bijstellen om zich alleen te richten op volledig gefinancierde projecten. Daar is Myst voor de iPhone/iPod Touch er één van en dat project vordert erg goed.

Namens iedereen bij Cyan, allemaal bedankt voor jullie steun.

Myst Online: Restauratie-experiment

Shorah,

We hebben goed nieuws. GameTap en Cyan Worlds hebben een overeenkomst gesloten die de rechten voor Myst Online aan Cyan Worlds zou teruggeven! We zijn erg opgewonden, maar tegelijkertijd zijn er enkele hindernissen die genomen moeten worden. Cyan Worlds is momenteel niet volledig bezet. We zijn niet in zo’n positie dat we meer dan genoeg middelen en mensen hebben om Myst Online snel en vol vuur terug te brengen. Maar we hebben een plan en we willen het graag doornemen met jullie—onze fans en onze achterban.

Wees er a.u.b. van bewust dat deze planning voorlopig is en kan veranderen, maar het is een beginpunt. Er is geen garantie dat we al deze mijlpalen kunnen volbrengen, maar ze zijn iets om te bespreken, bij te schaven en naar te streven. We moeten ook vermelden dat onderstaande planning zeer waarschijnlijk gepaard zal gaan met een minimale abonnementsprijs—iets in de richting van $25 (Amerikaanse dollars) voor zes maanden. (Dat getal is onderhevig aan wijzigingen.) We proberen hiermee geen winst te behalen in dit stadium, maar sommige kosten moeten wel worden gedekt. (Extra tarieven zouden van toepassing kunnen zijn voor toekomstige inhoud van Cyan, het beheren van een eigen server, etc.)

Je moet weten dat de planning geen nieuwe inhoud van Cyan met zich meebrengt op dit moment. Het plan is om ermee te beginnen het maken van inhoud, de “Kunst”, aan jullie over te dragen. Daarbij zullen de gilden zelf beginnen om wat gezag uit te oefenen op het gebied van schrijven, controleren, goedkeuren, communiceren, etc.

Hou voorlopig de Myst Online: Uru Live fora in de gaten en doe mee. Dit zal een goede plek zijn om updates te vinden, zo ook het Boodschappersgilde (Guild of Messengers) en hun partners. Overweeg ook om lid te worden van één van de gilden.

En omdat we allemaal vonden dat we wel wat vrolijkheid konden gebruiken om de zweepslagen tegen te gaan van het alsmaar doodgaan en verrijzen van Myst Online, hebben we besloten om het verrijzingsplan tijdelijk Myst Online: Restauratie-experiment (MORE) te noemen, als in “We want MORE!”

Wederom bedankt voor al jullie steun!

Het MORE-team

Planning

MORE servers zullen worden opgestart. Deze zullen worden gestuurd door Cyan en zullen draaien op machines die ofwel in het bezit zijn van Cyan ofwel door Cyan zijn erkend. De software en de spelinhoud zal zijn zoals het was toen Myst Online werd stopgezet op de servers van GameTap. Alle accounts en avatars van de GameTap servers zullen echter niet beschikbaar zijn en zullen opnieuw moeten worden aangemaakt.

Er zal wat reorganisatie plaatsvinden op MystOnline.com om de nieuwe richting van MORE van dienst te zijn. Inclusief de fora en het forumbereid.

Vrijgave van de 3ds Max Plasma plugins voor het maken van MORE-inhoud. Vrijgave van de broncode van de plugin (alleen) voor het Schrijversgilde (Guild of Writers). Dit zal het maken van door fans gemaakte gereedschappen vergemakkelijken alsmede toestaan te gebruiken wat Cyan gebruikte voor het maken van inhoud voor Myst Online.

Het Onderhoudersgilde (Guild of Maintainers) (in samenwerking met het Schrijversgilde (Guild of Writers)) zal fungeren als een tussenpersoon in het goedkeuren van door fans gemaakte inhoud voor MORE.

Methodes en processen opstellen voor het testen van door fans gemaakte MORE-inhoud. Hoe dit zal werken is nog niet bepaald, maar is cruciaal voor door fans gemaakte inhoud. Vervolgens zal er een proces gemaakt worden om inhoud, nadat het door het Onderhoudersgilde (Guild of Maintainers) is goedgekeurd en getest, door te sturen naar de hoofdserver om iedereen ervan te laten genieten.

Programma’s vrijgeven voor enkele frontend servers om op door fans gerunde servers (frontend shards) te draaien. Deze servers zullen geregistreerd moeten worden bij de server van Cyan en zullen helpen om problemen met bandbreedte te verlichten. Deze frontend processen zullen beperkt worden tot gameservers en bestandsservers. Alle authenticatie en avatardatabases zullen nog steeds worden afgehandeld door Cyans servers. Op deze manier heeft een gebruiker maar één account nodig voor al zijn avatars, met welke frontend server zij ook maar verbinding maken. Feitelijk zal het binnengaan van frontend shards naadloos zijn voor de gebruiker en ze zouden misschien nooit weten (of zich erom bekommeren) op welke shard ze zitten.

Processen en programma-updates maken voor de frontend shards, zodat shardeigenaren specifieke versies van spelwerelden kunnen hosten (zoals een bepaalde buurt) en de staat van die versie kunnen controleren. Eindgebruikers zullen niets bijzonders hoeven te doen dan naar die Tijd te linken en ze zullen worden doorgestuurd naar de shard die hem host. Dit zal frontendshardeigenaren in staat stellen unieke ervaringen te verschaffen in de versie van de Tijd die zij hosten. (Trouwens, de staat van de veranderingen door de frontendshardeigenaar zal alleen de versie van de Tijd die zij zelf hosten beïnvloeden en niet de staat van andere Tijden, ook al gaat het om dezelfde Tijd.)

(Een mijlpaal nog ver buiten beeld!) Cyan Worlds zal nieuwe inhoud en verhalen maken. Dit zou door Cyan alleen kunnen gebeuren of in samenwerking met de gilden.

Persconferentie

Om de onvermijdelijke vloed aan vragen die opkomen naar aanleiding van deze planning te beantwoorden, zal Cyan een persconferentie houden via IRC (Internet Relay Chat) die begint op donderdag 3 juli, 2008 om 9 uur ‚s ochtends Pacific Daylight Time (Noon Eastern). (Zie a.u.b. timeanddate.com voor een lijst met internationale steden en tijden.)

Indien je niet bekend bent met IRC heeft het Boodschappersgilde (Guild of Messengers) een toegangsweg gemaakt om de ervaring gemakkelijk en plezierig te maken. Bezoek rel.to/IRC en klik op “#cyanchat” en na een ogenblik zal er om je naam worden gevraagd. Vul je bijnaam in en druk op “Connect” en dat is alles wat je hoeft te doen. Er is geen registratie vooraf of account nodig.

Als je een veteraan bent op het gebied van IRC, dan staat alle informatie die je nodig zult hebben om de persconferentie bij te wonen vermeld op de pagina rel.to/IRC.

Noot: Gesprekken die je van een gebruiker “CC” ziet komen worden doorgestuurd naar #cyanchat vanuit CyanChat, Cyans eigen chatroom. Voor doorgestuurde berichten geldt dat de naam in blokhaken achter “CC” de identiteit van de spreker is.